Aluminijski profili
Aluminijski cokl profili

Dužina (m)Dimenzije (cm)
2,55
2,56
2,58
2,510
2,512
2,514
2,515

Aluminijski kutni profili

Dužina (m)Dimenzije  (mm)
2,523 x 23