Pocinčani profili
Kutni profili za žbukanje

Dužina (m)Širina (mm)
2,5/2,75/3,036 x 36
2,5/2,75/3,050 x 50
Vodilice za žbukanje

Dužina (m)Širina (mm)
2,66
2,610