PVC kutni profili
PVC kutni profili s mrežicom

Dužina (m)Širina (cm)
2,510 x 15
2,58 x 12 
Okapni PVC profil 

Dužina (m)
Širina (cm)
2,510 x 15
Profili za špalete, sa ili bez mrežice

Dužina (m)Debljina (mm)
2,56
2,59